Арбористика

Pracovní technika specializovaná na pohyb v korunách stromů se vyznačuje specifickými postupy i vybavením. Nelze ji však zaměňovat s běžnými lezeckými technikami.

Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti pro bezpečný pohyb v korunách stromů včetně příslušných znalostí z dendrologie. Navíc ovládají analýzu rizik, arboristické lezecké dovednosti, používají OOPP určené pro arboristy, ovládají záchranářské a evakuační techniky a ovládají poskytnutí první pomoci.

Produkty spjaté s arboristikou naleznete zde: